ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Договір Публічної Оферти вступив в силу: 12 січня 2024 року


ФОП Лесейко Дмитро Всеволодович, РНОКПП 3501003292, іменований в подальшому "Платформа" або "ContraBus", з одного боку та фізична особа або фізична особа-підприємець або юридична особа, що іменується в подальшому "Клієнт", з іншого боку, кожна спільно іменовані "Сторони", а кожна окремо - “Сторона”, уклали цей Договір Публічної Оферти (надалі іменується як "Договір" або “Публічна Оферта”), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Платформи, укласти з будь-яким Клієнтом Договір про наступне:


1. 1. ПРЕАМБУЛА


1.1. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цим документом, щоб мати уявлення про правила отримання Послуг та способи й методи бронювання квитків.


1.2. Посилання на слова "Ви" або "Ваш" (або близькі за змістом слова) означають нашого Клієнта залежно від контексту Публічної Оферти.


1.3. Посилання на слова "ми", "наш" або "нас" (або аналогічні слова) означають Платформу ContraBus.


1.4. Слова він/вона та їх похідні в тексті документа можуть застосовуватися як до обличчя чоловічої, так і до жіночої статі, залежно від контексту документа.2. ДЕФІНІЦІЇ


2.1. Агенція - це будь-яка юридична особа або фізична особа-підприємець, що здійснює свою діяльність в сфері міжнародних перевезень та працює із Платформою на підставі нормативно-правового документа.


2.2. Клієнт - це будь-яка фізична особа що отримує Послуги від Платформи.


2.3. Перевізник - це будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, що здійснює перевезення автомобільним транспортом на підставі відповідної ліцензії та/або дозволів, та перебуває у договірних відносинах з Платформою.


2.4. Користувач - це спільна назва Перевізника та Клієнта.


2.5. Згода Клієнта (далі «Згода») — це добровільне, конкретне, проінформоване та недвозначне волевиявлення, в якому Клієнт за допомогою заяви чи явної позитивної дії погоджується з умовами цієї Публічної Оферти.


2.6. Персональні дані — це будь-яка інформація, яка знаходиться в закритому доступі, що дозволяє прямо або опосередковано ідентифікувати Користувача. Наприклад, ім'я, прізвище, номер телефону, IP-адреса.


2.7. Статистичні дані — це будь-яка інформація, яка знаходиться у відкритому доступі та прямо чи опосередковано належить до Користувача/Агенції. Наприклад, дані про назву або адресу компанії Агенції.


2.8. Дані - це загальна назва для Персональних та Статистичних даних.


2.9. Платформа “ContraBus” (надалі “Платформа” або “ContraBus”) - це сервіс, що створений для надання можливості Клієнту забронювати білет та здійснити поїздку, а також для співпраці з Перевізником/Агенцією.


2.10. Вебсайт Платформи “ContraBus” (надалі “Сайт”) - означає вебсторінку або групу вебсторінок в мережі Інтернет, які розміщені за адресою: https://contrabus.ua/, за допомогою яких Платформа надає Послуги.


2.11. Послуги — це алгоритм дій, що виконуються Платформою для надання можливості Клієнту забронювати квиток та здійснити переїзд, а також для здійснення співпраці з Перевізником та/або Агенцією.


2.12. Третя особа - означає фізичну або юридичну особу, державну установу, установу або орган, відміну від Користувача, Агенції Контролера.3. ЗГОДА КЛІЄНТА


3.1. Цей Договір укладається Клієнтом шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору.


3.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному між Клієнтом та Платформою.


3.3. У випадку якщо Клієнт не згодний з умовами Договору, то Платформа не надає Послуги такому Клієнту.


3.4. Будь-яка з наступних дій означають Згоду з умовами цього Договору:

3.4.1. отримання Послуг; та/або

3.4.2. здійснення бронювання квитка на поїздку; та/або

3.4.3. погодження бронювання квитка.


3.5. Платформа залишає за собою право отримати Згоду Клієнта через форму, що випливає. Випливаюча форма може містити форму Згоди у вигляді checkbox (прапорця).


3.6. Укладаючи цей Договір, Клієнт автоматично підтверджує факт ознайомлення та погоджується з повним та безумовним прийняттям їх положень та умов.


3.7. Погоджуючись з умовами Договору, Клієнт надає свою пряму Згоду на:

3.7.1. умови отримання Послуг, що передбачені цим Договором та умовами викладеними на Сайті;

3.7.2. умовами оплати Послуг;

3.7.3. дотримання умов цього Договору.4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


4.1. Предметом цього Договору є надання Платформою Послуг Клієнту, відповідно до умов цієї Публічної Оферти.


4.2. На підставі цієї Публічної Оферти, Платформа зобов'язується надати Послуги з бронювання Клієнта та його багажу, відповідно до обраного Клієнтом маршруту, дати і часу відправлення, а Клієнт зобов'язується попередньо оплатити Послугу, або, за можливості, просити про здійснення безкоштовного бронювання.


4.3. Перевезення Клієнта здійснюється Перевізником автомобільним транспортом на підставі відповідної ліцензії та дозволів, та перебуває у договірних відносинах з Платформою. У здійсненні безкоштовного бронювання квитків може бути відмовлено, а наявне бронювання може бути скасовано, за умови якщо вимогою Перевізника є внесення передоплати, а Клієнт відмовляється від такої дії.


4.4. Сторони погодили наступний механізм підтвердження бронювання Клієнтом:

4.4.1. Клієнт здійснює бронювання квитка шляхом використання відповідного розділу Сайту;

4.4.2. Платформа надсилає підтвердження бронювання (електронний лист) на електронну пошту чи у Viber Клієнта;

4.4.3. підтвердження бронювання формується відповідно до вибору Клієнта та є актуальною інформацією про Послуги, що надаються Платформою;

4.4.4. номер підтвердження бронювання (електронного листа) Клієнта генерується Платформою в автоматичному режимі;

4.4.5. Платформа генерує унікальний номер для підтвердження замовлення Послуг;

4.4.6. Клієнт погоджується з підтвердженням, що являє собою Згодою з умовами цієї Публічної Оферти.


4.5. У разі бронювання квитків групою Клієнтів (групою є двоє або більше осіб, незалежно, чи перебувають ці особи у будь-яких відносинах між собою, що здійснили свої бронювання у короткий проміжок часу на один рейс, на конкретну дату та з однієї IP адреси, чи номера телефону, чи електронної пошти), Платформа має право вимагати з такої групи Клієнтів повну оплату квитків, або повну оплату одного квитка з групи осіб. У разі відмови від внесення оплати - наявні бронювання будуть скасовані, а подальші безкоштовні бронювання для цих осіб будуть неможливі, залишаючи Клієнту можливість внести оплату і здійснити таким чином нове бронювання.


4.6. Платформа не здійснює передачу посилки та/або багажу жодним чином, а таку послугу може надати Перевізник.5. ОПЛАТА ПОСЛУГ


5.1. Вартість надання Послуг формується відповідно до фактичної вартості надання послуг Перевізника, його тарифів та всіх необхідних зборів, що необхідні для здійснення бронювання квитків, а також включаючи винагороду Платформи.


5.2. Клієнт оплачує Послуги одним із наступних способів:

5.2.1. оплата готівкою, безпосередньо Перевізнику; або

5.2.2. оплата на вказані у відповідно розділу Сайту реквізити; або

5.2.3. оплата за допомогою еквайрингу (банківської картки) за допомогою відповідного розділу Сайту.


5.3. Платформа не надає послуги з перевезення, а лише надає Клієнтам Послуги з бронювання квитків на поїздку. Послуги з перевезення надаються виключно Перевізником та/або Агенцією.


5.4. Валютою оплати Послуг є гривня.6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ


6.1. Оплата за надані належним чином Послуги, а саме кошти сплачені за бронювання квитків для здійснення поїздки, не підлягають поверненню в жодному випадку.


6.2. Поверненню підлягає лише кошти, сплачені Клієнтом безпосередньо за отримання послуг перевезення, відповідно до тарифів та умов Перевізника/Агенції.


6.3. Сума коштів, що складається з фактичної вартості перевезення, повертається Клієнту у разі скасування передплаченого бронювання, шляхом надсилання запиту у письмовій формі Платформі за 5 (п’ять) календарних днів до дати отримання послуг з перевезення (дата та час відправлення). Платформа повідомляє, що термін подання запиту на повернення таких коштів може бути змінений, відповідно до внутрішніх правил такого Перевізника/Агенції і в такому разі кошти повертаються, відповідно до правил вказаних таким Перевізником/Агенцією.


6.4. Кошти, сплачені за користування Послугою у разі змін чи відмови від поїздки зі сторони Клієнта не повертаються.


6.5. Для повернення коштів, Клієнт повинен надіслати запит Платформі на електронну пошту: [email protected]. Такий запит має містити наступну інформацію: повне ім’я Клієнта; дата та час здійснення поїздки; маршрут поїздки; кількість пасажирів; назва та ідентифікаційні дані Перевізника/Агенції; ідентифікаційні дані Клієнта; опис проблеми, причини повернення, опис Послуги, сума повернення. Кошти повертаються відповідно до встановлених Перевізником/Агенцією правил повернення коштів та законодавства України.


6.6. Повернення коштів Клієнтові не здійснюється в наступних випадках:

6.6.1. перебуванням Клієнта та/або інших пасажирів, що супроводжують Клієнта, у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння;

6.6.2. вимоги Клієнта про перевезення надмірної кількості багажу (надмірною кількістю багажу вважається багаж більше ніж зазначено у бронювання (електронному листі));

6.6.3. прибуття Клієнта та/або інших пасажирів, що супроводжують Клієнта на посадку у сильно забрудненому одязі, що може спричинити забруднення салону авто, або за відчутного різкого неприємного запаху, що створить суттєвий дискомфорт для інших пасажирів у салоні;

6.6.4. порушенням Клієнтом Правил транспортування тварин, зокрема встановлених постановою КМУ №1402).7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА


7.1. Усі виключні права інтелектуальної власності на програмний код та дизайн Сайту, а також інші складові Сайту, включаючи окремі елементи, належать виключно ContraBus.


7.2. Платформі належать всі майнові права на Сайт, включаючи окремі його елементи.


7.3. ContraBus надає Клієнтові невиключне право використання Послуг та контенту Сайту.


7.4. Клієнт надає ContraBus невиключне право використовувати, копіювати, обробляти та передавати Персональні та Статистичні дані протягом терміну використання Послуг.8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ


8.1. Обов'язки Клієнта:

8.1.1. оплатити Послуги;

8.1.2. надавати достовірну інформацію необхідну для оформлення замовлення на перевезення, в рамках отримання Послуг;

8.1.3. перевірити інформацію у Підтвердженні на предмет правильності вказаних у ньому даних;

8.1.4. надати документи, що засвідчують особу Клієнта, при обміні підтвердження (електронного листа) на квиток або посадковий талон;

8.1.5. прибути на місце отримання Послуг (відправлення), вказаному у підтвердженні, за 15 хвилин до вказаного часу відправлення;

8.1.6. дотримуватись умов цієї Публічної Оферти.


8.2. Права Клієнта:

8.2.1. отримати Послуги, відповідно до умов Договору;

8.2.2. отримати консультації з питань, що виникають з приводу використання Послуг: оформлення замовлення, умови переоформлення та скасування;

8.2.3. вчасно отримувати інформацію щодо змін у графіку руху, скасування рейсу та інших обставин, що впливають на Клієнта безпосередньо за умови, що Платформі відомо про такі зміни;

8.2.4. вимагати дотримання конфіденційності стосовно інформації, що надається при попередній оплаті та бронюванні.


8.3. Обов’язки Платформи:

8.3.1. надати Клієнтові Послуги, відповідно до умов Договору;

8.3.2. здійснити бронювання перевезення на вимогу Клієнта;

8.3.3. надавати актуальну інформацію Клієнту стосовно Послуг;

8.3.4. повідомити Клієнта про зміни в умовах надання Послуги;

8.3.5. дотримуватись умов цієї Публічної Оферти.


8.4. Права Платформи:

8.4.1. отримати оплату за надання Послуг;

8.4.2. змінювати умови цієї Публічної Оферти в односторонньому порядку;

8.4.3. змінювати умови надання Послуг, у тому числі переоформлювати замовлення Клієнтів за їх запитом або у зв'язку з наявними об'єктивними обставинами для таких змін, обов'язково попередивши Клієнта;

8.4.4. відмовити у здійсненні безкоштовного бронювання відповідно до умов цієї Публічної Оферти;

8.4.5. відмовити у наданні роз'яснень стосовно питань, які не знаходяться у компетенції Платформи або є комерційною, державною, банківською чи іншим видом таємниці та/або нележить до конфіденційної інформації.

8.4.6. запитати будь-яку додаткову інформацію про Клієнта.9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


9.1. ContraBus не представляє інтереси ані Клієнта, ані Перевізника/Агенції і не є стороною їх взаємовідносин. Саме тому Платформа не несе жодної відповідальності за взаємовідносини, що здійснюються між Клієнтом та Перевізником/Агенції.


9.2. Клієнт в односторонньому порядку несе відповідальність за:

9.2.1. надання недостовірних даних, при оформленні Послуги та перевезення Клієнта Перевізником/Агенцією;

9.2.2. за оформлення необхідних документів (закордонний паспорт, віза, поліс страхування та інші) для перетину кордонів інших країн;

9.2.3. за вантаж, що перевозиться Клієнтом;

9.2.4. своєчасне прибуття на зупинку, вказану в підтвердженні (електронному листі) та оплату послуг перевезення. Клієнт повинен перебувати на вказаній зупинці не менше ніж за 15 хвилин вказаного у підтвердженні часу.


9.3. Платформа не несе відповідальності за:

9.3.1. за не здійснення бронювання, або помилки у здійсненому бронюванні, що трапилося внаслідок обставин непереборної сили: стихійні лиха, збої в Інтернеті, збої обладнання, відключення електроенергії, страйки, трудові спори, заворушення, повстання, громадянські заворушення, дефіцит, пожежі, повені, шторми, вибухи, стихійні лиха, війни, бойові дії, епідемії, пандемії, дії уряду, судові розпорядження тощо;

9.3.2. за дії Клієнтів, включаючи їх помилки, внаслідок яких вони не змогли отримати Послуги;

9.3.3. за витрати, що виникли у Клієнта внаслідок несвоєчасного прибуття на зупинку, вказану у підтвердженні;

9.3.4. за будь-які збитки, які виникли у Клієнта в результаті злочинної діяльності будь-якої приватної особи (у тому числі інших пасажирів, учасників руху або екіпажу, інших агентств з продажу тощо);

9.3.5. за відмову Перевізником/Агенцією у здійсненні перевезення, за умови що відмова не пов'язана з діяльністю Платформи;

9.3.6. за будь-які дії перевізника чи третіх осіб що призвели до фінансових, моральних, матеріальних втрат на стороні Клієнта;

9.3.7. за якість надання послуг із перевезення Перевізником/Агенцією, включаючи неналежне надання послуг із перевезення; виникнення будь-яких збитків в Клієнта тощо.


9.4. Платформа та її афілійовані особи не несуть відповідальності за будь-які збитки, претензії, зобов’язання чи витрати, що виникають у результаті взаємовідносин між Клієнтом та Перевізником/Агенцією, включаючи, але не обмежуючись: будь-яким порушенням, частковим виконанням або невиконанням будь-якою зі сторін цих взаємовідносин.


9.5. Клієнт несе виключну відповідальність за сплату податків, що виникають в нього внаслідок здійснення діяльності.


9.6. ContraBus залишає за собою право, але не обов'язок:

9.6.1. відстежувати порушення Договору;

9.6.2. вживати відповідних юридичних дій проти будь-кого, хто на свій розсуд порушує закон або Договір, включаючи, крім іншого, повідомлення про такого Клієнта до правоохоронних органів;

9.6.3. на наш власний розсуд і без обмежень, без повідомлення та/або відповідальності видалити на Сайті або іншим чином відключити всі файли та контент, які мають надмірний розмір або іншим чином навантажують наші системи;

9.6.4. адмініструвати Сайт таким чином, щоб захищати наші права та власність та сприяти належному функціонуванню Сайту.


9.7. Тією мірою, якою це дозволено законом, ми надаємо матеріали та Послуги на умовах «як є». Це означає, що ми не даємо жодних гарантій, включаючи, крім того, гарантії придатності Послуг для певної мети.


9.8. ПЛАТФОРМА НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСЛІДКИ, ВИКЛИКАНІ ДІЯМИ ХАКЕРІВ, ЗЛОЧИННОЇ МОДИФІКАЦІЄЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.10. ЗАКОНОДАВСТВО І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


10.1. Усі відносини між Платформою та Клієнтом, що виникають у зв'язку з виконанням умов цих Послуг щодо використання Послуг, регулюються законодавством України.


10.2. Будь-який Спір, що виникає у зв'язку з цим Договором, включаючи будь-які питання, що стосуються її існування, дійсності або припинення, має бути передано та остаточно вирішено судом України, відповідно до законодавства України.11. ТЕРМІН ДІЇ


11.1. Публічна Оферта діє протягом періоду використання Послуг Клієнтом. У разі припинення використання Послуг та припинення відносин між сторонами умови Договору перестають діяти.12. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН


12.1. Платформа має право вносити зміни до Публічної Оферти, у разі зміни умов надання Послуг.


12.2. Клієнт зобов'язаний ознайомитися з новими умовами Публічної Оферти та Платформа не несе відповідальності, якщо Клієнт не ознайомився з новими умовами Публічної Оферти.


12.3. Наші електронні копії Публічної Оферти, що зберігаються іншим чином, вважаються вірними, повними, дійсними та мають юридичну силу версіями цієї Публічної Оферти, що діють на момент відвідування Вами Сайту. Якщо Клієнт використовує Послуги після дати оновлення Публічної Оферти, ми маємо право припустити, що Клієнт ознайомився з новою версією Публічної Оферти та погоджується з умовами Послуг.13. РЕКВІЗИТИ


Назва: ФОП Лесейко Дмитро Всеволодович
РНОКПП: 3501003292
Адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 109, офіс ContraBus
Email: [email protected]