Користувацька угода

Дана Угода носить характер публічної оферти у відповідності до ст. 633, 641, 642 глави 53 Цивільного Кодексу України і є еквівалентом "усної угоди", та у відповідності з чинним законодавством України має належну юридичну силу.


1. УГОДА ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

    1.ФОП Лесейко Д.В., який зареєстрований і діє відповідно до вимог Держави, виступає посередником та надає послуги бронювання (далі Агент),
    2.Клієнт (фізична або юридична особа), що замовляє послугу пасажирського перевезення (у тому числі і багажу), у тому числі і на користь третьої особи),
     склали Угоду публічної оферти (далі Угода) про наступне:

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

    1. На підставі цієї Угоди, Агент зобов'язується надати послуги з бронювання послуг перевезення для Клієнта та його багажу (далі Послуга), відповідно до обраного Клієнтом маршруту, дати і часу відправлення, а Клієнт зобов'язується попередньо оплатити Послугу, або, за можливості, просити про здійснення безкоштовне бронювання. Перевізником у розумінні даної угоди є Фізична особа-підприємець або юридична особа, яка зареєстрована та діє відповідно до вимог закону України, здійснює перевезення автомобільним транспортом на підставі відповідної ліцензії та дозволів та перебуває у договірних відносинах з Агентом. У здійсненні безкоштовного бронювання може бути відмовлено, а наявне бронювання може бути скасовано, за умови якщо вимогою перевізника є внесення передоплати, а Клієнт відмовляється від такої дії!
    2. Здійснюючи бронювання та/або оплату Послуги Клієнт погоджується з усіма пунктами даної угоди, в тому числі на обробку персональних даних відповідно до пунктів 8.1-8.5.
    3. Підтвердження бронювання (електронний лист), надісланий Клієнту на електронну пошту чи у Viber, є невід'ємною частиною цієї Угоди, і є підтвердженням про укладення Угоди між Агентом та Клієнтом.
    4. Підтвердження бронювання формується у відповідності з вибором Клієнта та актуальною інформацією про послуги, розташовані у програмному комплексі «CONTRABUS» за адресою https://contrabus.ua/(далі ПК).
    5. Номер Підтвердження бронювання (електронного листа) пасажира генерується ПК, є унікальним номером Угоди.
    6. Підтвердження бронювання не дає права скористатися послугами перевезення, а підлягає обміну на квиток або посадковий талон за умови оплати Клієнтом вказаної у Підтвердженні бронювання суми.
    7. У разі систематичних неявок Клієнта на посадку без попередження Агента, частих змін бронювання, або здійснення бронювань за одним напрямком на різні дати чи на одну дату, але на різні рейси, що викликає сумніви у справжніх намірах Клієнта скористатися Послугою - у здійсненні безкоштовного бронювання може бути відмовлено, а усі наявні бронювання Клієнта можуть бути скасовані, залишаючи можливість Клієнту здійснити попередню оплату бронювання.
    8. У разі бронювання груп осіб (групою є двоє або більше осіб, не залежно, чи перебувають ці особи у будь-яких відносинах між собою, що здійснили свої бронювання у короткий проміжок часу на один рейс, на конкретну дату та з одної IP адреси чи номера телефону чи електронної пошти), Агент має право вимагати з такої групи повну оплату квитків, або повну оплату одного квитка з групи осіб. У разі відмови від внесення оплати - наявні бронювання будуть скасовані, а подальші безкоштовні бронювання для цих осіб будуть неможливі, залишаючи Клієнту можливість внести оплату і здійснити таким чином нове бронювання.
    9. Термін акцепту публічної оферти не обмежений.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  1. Права Клієнта:

    1. Отримати консультації з питань, що виникають з приводу використання Послуг: оформлення замовлення, умови переоформлення та скасування;
    2. Вчасно отримувати інформацію щодо змін у графіку руху, скасування рейсу та інших обставин, що впливають на Клієнта безпосередньо за умови, що Агенту відомо про такі зміни;
    3. Вимагати дотримання конфіденційності по відношенню до інформації, що надається при попередній оплаті та бронюванні;

  2. Обов'язки Клієнта:

    1. Оплатити Послугу;
    2. Надавати достовірну інформацію необхідну для оформлення замовлення;
    3. Перевірити інформацію у Підтвердженні на предмет правильності вказаних у ньому даних;
    4. Надати документи, що засвідчують особу Клієнта, при обміні підтвердження (електронного листа) на квиток або посадковий талон.
    5. Бути у місці відправлення, вказаному у підтвердженні, за 15 хвилин до вказаного часу відправлення.

  3. Права Агента:

    1. змінювати умови надання Послуги, у тому числі переоформлювати замовлення Клієнтів за їх запитом або у зв'язку з наявними об'єктивними обставинами для таких змін, обов'язково попередивши Клієнта;
    2. відмовити у здійсненні безкоштовного бронювання відповідно до п.2.7, п.2.8 цієї угоди;
    3. відмовити у наданні роз'яснень стосовно питань, які не знаходяться у компетенції Агента або є комерційною, державною, банківською чи іншим видом таємниці;
    4. відмовити у здійсненні безкоштовного бронювання або скасувати здійснені безкоштовні бронювання групи більше ніж 3 особи, залишивши можливість внести попередню оплату.

  4. Обов'язки Агента:

    1. здійснити бронювання на вимогу Клієнта за відсутності умов передбачених п.2.7 та п.2.8 цієї угоди;
    2. надавати актуальну інформацію Клієнту стосовно Послуги;
    3. повернути Клієнту оплачені Агенту кошти у разі помилки або невиконання зобов'язань у зв'язку з діями Агента;
    4. повідомити Клієнта про зміни в умовах надання Послуги відповідно до п.5.1;

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

    1. Ціна формується з ціни фактичної вартості послуг Перевізника, тарифу, зборів і податків. Ціна Послуги формується з урахуванням винагороди третьої сторони та Агента, що беруть участь в укладанні цієї Угоди і є ціною бронювання.
    2. Клієнт оплачує послуги Перевізника шляхом оплати готівкою безпосередньо представнику Перевізника перед відправленням транспортного засобу від відповідної зупинки або шляхом передоплати на сайті contrabus.ua чи переказом на розрахунковий рахунок, що надається за запитом Клієнта.
    3. Сума коштів, що складаєтья з зборів і податків, ціни Послуги з урахуванням винагороди третьої сторони та Агента, що беруть участь в укладанні цієї Угоди, і є ціною бронювання, НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ!
    4. Сума коштів, що складаєтья фактичної вартості Перевезення, повертається Клієнту у разі скасування передоплаченого бронювання у сумі більшій ніж передбачено у п. 4.3 цієї угоди та за умови що скасування бронювання відбувається більше ніж за 5 діб (120 годин) до часу та дати відправлення, вказаної у Умовному квитку (електронному листі).
    5. У разі скасування передоплаченого бронювання менше ніж за 5 діб (120 годин), або відмови від поїздки, як зі сторони Клієнта за власним бажанням так і зі сторони перевізника за наявності об'єктивних обставин (включаючи але не обмежуючись:
        - перебуванням пасажира у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння,
        - вимогою Клієнта про перевезення надмірної кількості багажу (надмірною кількістю багажу вважається багаж більше однієї одиниці та/або вагою більше 30кг та/або розмірами ширина + довжика + висота більше 160см у сумі, та однієї одиниці ручної поклажі до 5кг),
        - прибуття пасажира на посадку у сильно забрудненому одязі, що може спричинити забруднення салону автобуса, або за відчутного різкого неприємного запаху від пасажира, що створить суттєвий дискомфорт для інших пасажирів у салоні,
        - порушенням Клієнтом Правил транспортування тварин, зокрема встановлених постановою КМУ №1402)
оплачені кошти Клієнту не повертаються.
    6. Безкоштовні бронювання вважаються дійсними лише після їх підтвердження відповідним менеджером. Можливе встановлення вимоги попередньої оплати до 20% від Ціни або повної оплати в залежності від умов та вимог Перевізника.

5. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГИ

    1. Маршрут, дата, час відправлення та прибуття відображені у Підтвердженні (електронному листі).
    2. Факт закінчення надання Послуги – момент посадки в транспортний засіб, що здійснює перевезення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. Клієнт несе відповідальність за:

    1. надання недостовірних даних, при оформленні Послуги та Перевезення;
    2. за оформлення необхідних документів (закордонний паспорт, віза, поліс страхування та інші) для перетину кордонів інших держав.
    3. своєчасне прибуття на зупинку, вказану в підтвердженні (електронному листі) та оплату послуг перевезення. Клієнт повинен перебувати на вказаній зупинці не менше ніж за 15 хвилин вказаного у підтвердженні часу.     4. кошти, сплачені за користування Послугою (напр. часткова попередня оплата квитка) у разі змін чи відмови від поїздки зі сторони Клієнта не повертаються.

  2. Агент несе відповідальність за:

    1. внесення недостовірних даних в ПК, при оформленні Послуги;
    2. здійснення бронювання Перевезення відповідно до запиту Клієнта.
    3. надання своєчасної та точної інформації щодо Послуги та Перевезення.

  3. Агент звільняється від відповідальності:

    1. за не здійснення бронювання, або помилки у здійсненому бронюванні, що трапилося внаслідок обставин непереборної сили (включаючи, але не обмежуючись наступними: погодні умови, некоректну інформацію та/або помилки в програмних комплексах, що використовує Перевізник, дії держ. органів будь-яких держав, а також дії самих Клієнтів, що впливають на виконання зобов'язань) або інших обставин, які Агент, незважаючи на вжиті заходи, не зміг передбачити і запобігти їм;
    2. за витрати, що виникли у Клієнта внаслідок несвоєчасного прибуття на зупинку, вказану у підтвердженні;
    3. за будь-які збитки, які виникли у Клієнта в результаті злочинної діяльності будь-якої приватної особи (у тому числі інших пасажирів, учасників руху або екіпажу, інших агентств з продажу тощо);
    4. за відмову у здійсненні перевезення, за умови що відмова не пов'язана з діяльністю Агента;
    5. за будь-які дії перевізника чи третіх осіб що суперечать Угоді, законам України, законам держав, по території котрих здійснюється перевезення, і що призвели до фінансових, моральних, матеріальних втрат на стороні Клієнта.

7. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

    1. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які суперечливі питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути щодо цієї Угоди або у зв'язку з її виконанням.
    2. Всі суперечливі питання розглядаються за наявності письмової заяви, переданою поштою або факсом. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.
    3. У випадку якщо Сторони не зможуть досягти згоди щодо суперечливих питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню, згідно чинного законодавства України.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

    1. Надаючи свої персональні дані ФОП Лесейко Д. В. Відвідувач Сайту/Користувач/Клієнт дає згоду на їх обробку ФОП Лесейко Д. В., у тому числі й з метою просування товарів і послуг, а також передачу персональних даних третім особам, залученими ФОП Лесейко Д. В., з метою виконання зобов'язань перед відвідувачеми сайтів/Користувачем/Клієнтом у рамках Публічної оферти.
    2. Відвідувач Сайту / Користувач / Клієнт дає згоду на отримання від ФОП Лесейко Д. В., транзакційно-тригерних повідомлень, інформаційних повідомлень, а також новинних і маркетингових повідомлень. Частота повідомлень залежить від факторів і дій Відвідувача Сайту/Користувача/Клієнта, в той же час ФОП Лесейко Д. В., бере на себе зобов'язання обмежувати кількість рекламних повідомлень, щоб Відвідувач Сайту/Користувач/Клієнт не отримував надмірну кількість розсилок.
    3. Відвідувач Сайту/Користувач/Клієнт несе відповідальність за відомості, надані ФОП Лесейко Д. В. на Сайті в загальнодоступній контактній формі та формі бронювання.
    4. ФОП Лесейко Д. В. має право здійснювати записи телефонних розмов з відвідувачем сайту/ Користувачем /Клієнтом. При цьому ФОП Лесейко Д. В. зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передавати її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.
    5. Кожному номеру телефону, який вказав Користувач при оформленні послуги бронювання пасажирського перевезення присвоюється ID(айді) – 16-значна сукупність букв, цифр та спеціальних символів, за допомогою яких можна ідентифікувати Користувача в системі бронювання, з метою ефективної обробки замовлень (історія замовлень) і звернень в систему Користувача. ID – НОМЕР може бути переданий третій стороні, без узгодження з Користувачем (наприклад, в Google Analytics з метою ідентифікації користувача, який відвідує сайт з різних пристроїв). Користувач має право відмовитися від присвоєння йому ID – номера, звернувшись за адресою електронної пошти [email protected]

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1. З усіх питань, не врегульованих у тексті цієї Угоди, Сторони керуються чинним законодавством України.
    2. У разі внесення змін до цієї Угоди, її призупинення, припинення її дії, Агент зобов'язаний надати Клієнту всі послуги, які були ним оплачені або повернути відповідні суми коштів за умови, що на цей момент кошти перебувають у розпорядженні Агента.
    3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Угоди згідно з її умовами.